FOTOALBUM / PHOTO GALLERY

 
Zákonem č.77/2004 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, je v ČR kupírování uší zakázáno.